vay tien trong the gioi di dong alô em à nhớ a không - alô em à nhớ a không:

Hãy chọn địa chỉ để tìm kiếm điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON gần nơi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày