bên nhau trọn đời huỳnh hiểu minh

Nếu gặp cả sao và hạn xấu, nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải,... Tử vi tuổi Hợi 2018, bước sang năm Mậu Tuất, bản mệnh không khắc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày