xem chọi trâu đồ sơn 2019 tổng đài viettel hcm - tổng đài viettel hcm:

Chuyển đến Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng - Tuỳ vào nhu cầu thực tế quản lý của mỗi đơn vị mà bảng tổng hợp có thể khách đi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày