dong bao hiem xa hoi may thang duoc huong thai san

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự đặt in hóa đơn nếu đủ điều kiện.. Để làm thủ tục đăng ký đặt in hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ và được cơ quan thuế đồng ý thì mới chỉ xong thủ hành chính.. Chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày