cách xếp tien giay

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank tại Quận 1 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày