khuyến mại viettel trả trước

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT kỳ 36 | CHẤP THỦ || Thích Viên Trí. Chùa Diên Quang - Bắc Ninh. Loading... Unsubscribe from Chùa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày