bidv thủ đức giờ làm việc

Phan Phu Tiên (chữ Hán: 潘孚先, 1370-1482), was a Vietnamese scholar-official and historian. He was charged by Lê Nhân Tông with writing the annals of the.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày