ki thu co vay tap 55

Tổng hợp những ứng dụng "nhắn tin" cho Điện thoại, hướng dẫn sử dụng ứng dụng có chức năng "nhan tin", tải về miễn phí- .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày