vay tiền home credit trả góp

Cho thuê tài chính cũng là một hình thức cấp vốn với tỉ lệ tài trợ cao lên đến 90%. phẩm vay nào, ở đâu đòi hỏi những hiểu biết nhất định, làm cơ sở cho các quyết. Có mặt tại Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ 20, hình thức cho thuê tài. luật hiện hành, cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày