chung khoan vnd vay tien tren mang - vay tien tren mang:

Chuyển đến Mẹ bị mất sữa nên ăn gì để gọi sữa về trở lại? - Sau khi bị mất sữa, người mẹ. mất sữa nên ăn gì để có sữa trở lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày