các gói cước gọi của viettel

Xem Phim Thần Xe Siêu Tốc, Saotv | Server Thuyết Minh HD-1 | Tập 16, Là những chuyện về cuộc đua xe khốc liệt của những thần xe thích tốc độ trên đường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày