các hình thức cho vay tín dụng

Đối tác Tài xế sẽ nhận được 100% số tiền thu từ phí “Xe chờ quá 05 phút”. của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hoá tính năng đặt xe trên ứng dụng Grab.. “Xe chờ quá 05 phút”, làm cách nào để tôi có thể mở tài khoản Grab lại?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày