sở hữu tiếng anh

Theo Luật căn cước công dân, thủ tục làm chứng minh nhân dân sẽ được thay thế. Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, chậm nhất là ngày.. các tỉnh thành hỗ trợ dịch vụ chuyển phát nhanh; Với trường hợp đổi CMND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày