thu tuc tach so ho khau tai.huthantai

Mẫu hệ thống thang thang bảng lương năm 2019 Excel mới nhất: Mẫu thang bảng lương. Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.180.000 đồng/tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày