mẫu hợp đồng cho vay trả góp

Chuyển đến Hỏi về thủ tục nhập khẩu, chuyển khẩu ? - Xin cám ơn!. Thứ hai, thủ tục chuyển hộ khẩu của bạn về địa chỉ ở C, Tại Điều 23 Luật cư trú sửa đổi bổ sung 2013 quy định:.. Thứ ba, Về chi phí chuyển khẩu và nhập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày