ngay gap lai em tap 20 mượn tuổi làm nhà năm 2020

Không có giấy đăng ký kinh doanh vận tải có bị xử phạt không ?.. định về đăng kí doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục này, nội dung đăng kí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày