download mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2018

Thời hạn vay trung dài hạn phù hợp với thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư. · Có thể được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. · Có thể được ân hạn trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày