cho non bao hiem

Máy tính để chuyển đổi tiền trong Trung Quốc Yuan (CNH) và Việt Nam Đồng (VND) sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày