cách tính ngày sinh con vietcombank lãi suất cho vay

Tính đến ngày 31/12/2017, HD Saison có hơn 11.500 POS trên 63 tỉnh thành – là công ty có mạng lưới POS rộng nhất, với hơn 3,6 triệu khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày