lập bảng chi tiêu hàng tháng bằng excel thông điệp cuộc sống 2018

cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt được tài sản và nguồn vốn 1. vay tiền để mua tài sản). thế cho nên nó đc coi là tài sản của doanh nghiệp. các tài sản khác trong sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng. về tài sản khi các bí quyết đó còn giữ được bí mật và doanh nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày