anh là ai vậy lời kinh giang sat sanh

Có đến 4 cách để kiểm tra nên hãy ghi nhớ ngay bên dưới nhé. Cách kiểm tra các dịch vụ MobiFone đang sử dụng. Hiện nay có 4 cách kiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày