tỉn the gioi - tỉn the gioi: tài khoản lưỡng tính tiếng anh

Bạn đã từng nghe từ đáo hạn ngân hàng rất nhiều trên tivi.. thể trả được vốn ngân hàng đúng thời hạn cần giải chấp đáo hạn ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày