tiền tiêu lớp 5

Số tiền vay: theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng. Tài trợ mua xe ô tô mới và xe ô tô đã qua sử dụng. Thời gian vay: linh hoạt đến 84 tháng. 1: Liên hệ Ngân hàng Á Châu (ACB) để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày