cách tính lãi suất của home credit

Nhận lãi tiết kiệm qua thẻ ATM · Tiết kiệm cho tương lai · Tiết kiệm Chắp cánh cho.. Mức cho vay: Tùy theo nhu cầu, quy mô kinh doanh và khả năng trả nợ của Khách hàng; Loại tiền cho vay: VNĐ; Lãi suất: Theo quy định của DongA Bank tại từng thời điểm. Bản sao CMND & Hộ khẩu/ Sổ tạm trú của cá nhân vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày