vay gap trong ngay

Nội dung chủ yếu trong Giấy biên nhận tiền đặt cọc thể hiện về bên đặt cọc, bên. Đặt cọc theo quy định pháp luật (28/09); Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày