vay qua lương ngân hàng quân đội diễn đàn sim số việt nam

Để mua được miếng đất 85m2 ở Sài Gòn, tôi phải đi đường vòng: ban đầu. khu vực đầu tư rồi, hãy nhờ 3, 4 người môi giới tư vấn cho bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày