nhanh đến tháng

Nên làm thẻ ngân hàng nào 2019? Thẻ ATM của ngân hàng nào được dùng nhiều nhất? Như đã trình bày ở trên, có rất nhiều yếu tố tác động đến việc lựa chọn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày