mẫu hợp đồng vay tiền mặt cá nhân

Waplog tìm cho bạn bạn bè mới từ bất kỳ quốc gia nào trong số hàng triệu người.. chúng tôi cũng có các mẹo về trò chuyện trực tuyến và lời khuyên về tình yêu. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm người bạn tâm giao của mình ở hơn 50 quốc gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày