hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách

Giải bài tập Vật lý 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày