xem tuoi hop mau gi 2018

Bà Xinh hỏi, các công nhân này có phải đóng BHXH trong năm. thì người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày