ngân hàng tài chính hàn quốc

Bạn có thể vượt qua bao nhiều vòng của game ? Chơi ngay game nhanh tay lẹ mắt để tại kho game hay để cho thấy tài xứ lý tình huống của bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày