ngân hàng ocb phương đông đà nẵng

Tiện ích. Không phải đến Ngân hàng để giao dịch. Sử dụng nguồn tiền từ tài khoản. Đặc tính. Cho phép Khách hàng tự thực hiện chuyển tiền từ TK thanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày