tỉ số phạt góc trực tiếp

Đề thi mẫu Sinh Học 8. Tổng hợp đề thi mẫu Sinh Học 8 tham khảo cho học sinh, sinh viên. Kiểm tra 1 tiết - Tuần 9 - Tiết 20 môn: Sinh học 8 -.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày