định khoản kế toán ngân hàng

Tìm hiểu hình thức vay theo cavet xe tại OCB. – Hình thức vay theo cavet xe tại OCB là hình thức vay được nhiều người lựa chọn hiện nay. Bởi tính chất đơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày