cần câu lazada

Chuyển đến Vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo - Thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh công ty. Giải ngân nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày