vay mua nhà ngân hàng nào lãi suất thấp nhất

[ HỒ SƠ LỬA OFFICIAL ] - MẬT DANH Đ9- PHẦN 38 FULL HD - PHIM. PHIM HÌNH SỰ 1100 TẬP: HỒ SƠ LỬA.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày