bưu điện viettel huế

Kế Toán; Thanh Hoá; Posted 38 mins ago. Sử dụng thành thạo máy tính, có khả năng tiếp cận phần mềm hệ thống. Trung thực, cẩn thận,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày