tôi muốn hợp âm

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp nhập hộ khẩu cho con theo mẹ có phải xuất. 2 vợ chồng tôi thì chưa nhập chung hộ khẩu, tôi thì cũng không đăng ký tạm trú. nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày