sim 999 giá bao nhiêu

Tính năng đăng nhập bằng ảnh đại diện sẽ giúp truy cập Facebook. ngay cả khi sử dụng tính năng đăng nhập Facebook qua hình ảnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày