báo cáo tài chính công ty tài chính bưu điện

Tôi chỉ xét khía cạnh nhỏ hơn là "đàn ông bóc bánh trả tiền" vì đây là nội dung. thế này để anh Tiến suy ngẫm xem có đáng học tập được chút gì không nhé!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày