xem vay đâm da hôi

About us. Ngoài chức năng tiêu trước trả sau, thẻ tín dụng còn có thể rút tiền mặt để chi tiêu khi cần. Dưới đây tôi xin giới thiệu với các bạn 10 địa chỉ rút tiền mặt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày