vay khong the chap tai da nang - vay khong the chap tai da nang:

Khi thực hiện việc kinh doanh đầu tiên của tôi, một trung tâm thể dục thẩm mỹ, lòng tin luôn chảy trong huyết quản của mình. Tầm nhìn của sự thành công nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày