báo cáo thực tập ngân hàng phương đông

Bảng tính calo để giảm cân từ HLV CFYC là bảng tính chính xác về chỉ số calo của từng loại thực phẩm, qua đó bạn có thể cân đối bữa ăn một cách hợp lí và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày