đăng ký cuộc gọi viettel sim sinh viên thu tuc mua dt tra gop the gioi di dong

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 12.. Xem chi tiết. Câu 10: Từ nguyên nhân phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản, Việt Nam cần học.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày