vảy tê tê làm gì

TIỀN ÂM PHỦ có mệnh giá 50k, 500k, 100 dollars, rồi thì tiền. dùng 2 loại mã là VÀNG THỎI và VÀNG THUYỀN (quý vị có thể xem ảnh chụp).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày