mạng viettel quảng trị tgdđ

Vì vậy đối với các khoản vay này TCTD luôn yêu cầu khách hàng vay phải có tài sản bảo đảm, ngoại. Thủ tục và phương thức xử lý tài bảo đảm tiền vay được các TCTD thực hiện quy định tại Luật đất.. Phạm Hùng Thắng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày