cách tính trả góp citibank

Kính gửi Quý khách hàng,Do sự cố gián đoạn đường truyền nên thời gian gần đây một số khách hàng không nhận được mã xác thực OTP.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày