nón bảo hiểm viettel

Bảng tổng hợp lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng uy tín tháng 9/2018. cụ thể điều kiện vay vốn với mức lãi suất vay cụ thể từng ngân hàng sẽ được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày