ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam (techcombank)

... còn vào được. Có ai biết địa chỉ mới của forum chỉ cho mình với, search google ko thấy. . .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày