mượn tiền sim viettel

KẾ TOÁN BÁN HÀNG trung tâm Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội: 3 người 1. Mô.tả công việc - Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. - Tham gia kiểm đếm số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày